Nieuws

Nederland


Deze pagina biedt u een overzicht van al het nieuws van Genzyme Nederland.
Wereldkankerdag 2017

Datum: 3 februari 2017

“Wij streven naar de juiste behandeling voor de juiste patiënt op het juiste moment.”

   

De Union for International Cancer Control heeft 4 februari uitgeroepen tot Wereldkankerdag. Op deze dag staan mensen in de hele wereld stil bij kanker. Tijd voor een interview met Erik Jan Dammers, Franchise Head Oncology en Immunology Benelux van Sanofi Genzyme om meer te weten te komen over de visie van Sanofi op oncologie en de ontwikkelingen in Nederland.

Erik Jan: ‘Wij hebben met ons team een visie ontwikkeld die weergeeft hoe wij de oncologie in Nederland verder willen brengen. Deze visie loopt gelijk met trends die wij in de oncologie zien. In het kort streven wij naar de juiste behandeling voor de juiste patiënt op het juiste moment.

Sanofi Genzyme heeft een lange historie in oncologie en hemato-oncologie

Onze producten zijn al jaren beschikbaar voor patiënten met borst-, prostaat-, maag-, darm- en longkanker. Denk bijvoorbeeld aan onze producten Taxotere® (docetaxel) en Eloxatin® (oxaliplatin). Het patent van deze geneesmiddelen is inmiddels verlopen en momenteel zijn er generieke varianten beschikbaar. Toch worden deze middelen nog vaak gebruikt in de behandeling en daar mogen we heel trots op zijn.

De plek van de tumor zegt niet alles

Met ons huidige en toekomstige portfolio streven we naar een behandeling op maat voor de individuele oncologiepatiënt, voor wie weinig alternatieven beschikbaar zijn. Eigenlijk loopt de ontwikkeling van oncologische geneesmiddelen voor op genees-middelen voor veel andere ziektebeelden. Kanker is een heel complexe ziekte. Er is toenemend inzicht dat de plek waar de tumoren zitten niet alles zegt over de specifieke soort kanker waar je mee te maken hebt. Borstkanker bijvoorbeeld is niet één ziekte. Er zijn veel verschillende soorten borstkanker en je moet dus op moleculair en op celniveau onderzoeken op om te weten met welke soort kanker je precies te maken hebt. Daarom is het belangrijk om te kijken naar de individuele patiënt. Wij willen behandelingen op maat bieden door ervoor te zorgen dat de patiënt op het juiste moment de meest doelmatige zorg kan krijgen.

Biomarkers: betere selectie van patiënten zodat de behandeling aanslaat

We onderzoeken bijvoorbeeld biomarkers om te achterhalen via welke paden de ziekte zich verspreidt. Zo krijgen we beter inzicht in welke wegen we moeten afsluiten om de ontwikkeling van tumoren tegen te gaan. En daar ontwikkelen we vervolgens geneesmiddelen voor.

In Nederland loopt momenteel een onderzoek op het gebied van prostaatkanker in samenwerking met de Dutch Uro-Oncology Studygroup (DUOS) met biomarkers om te kijken of we de juiste patiëntengroep voor een behandeling kunnen selecteren. Hierbij werken we met de zogenaamde ARV7 biomarker die zou kunnen helpen voorspellen of bij de patiënt een behandeling met hormoontherapie of juist chemotherapie zal aanslaan. De arts neemt wat bloed af bij de patiënt en vervolgens wordt de biomarker uit het bloed gevist. We onderzoeken of de het effect van de behandeling met ons geneesmiddel Jevtana® (cabazitaxel) anders is bij patiënten bij wie de de biomarker aanwezig is. Op die manier kan je straks als het goed is veel eerder de juiste therapie inzetten bij de juiste patiënt.

Veel winst te behalen voor ‘uitbehandelde’ patiënten

Daarnaast richten we ons onderzoek op patiënten voor wie nog winst te behalen is. Zij hebben op dit moment vaak geen of heel weinig behandelmogelijkheden meer, of ze komen inmiddels niet meer in aanmerking voor bepaalde behandelingen. Daar willen we iets aan doen.

De komende maanden start een onderzoek in het Nederlands Kanker Instituut (het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis) in Amsterdam om te bepalen welke therapie en volgorde van (vervolg-) behandelingen voor specifieke prostaatkankerpatiënten optimaal is. Vaak wordt als eerste docetaxel ingezet. Maar als dat op een gegeven moment niet meer werkt, of als de kanker weer terug komt, wat dan? Wat moet je doen met patiënten die een wat agressievere vorm van prostaatkanker hebben? In deze studie onderzoeken we een aantal geneesmiddelen die de afgelopen jaren in Nederland beschikbaar zijn gekomen om te bepalen welke de meest aangewezen behandeling is ná docetaxel en wat de meest optimale volgorde van vervolgbehandeling is. Hierbij testen we twee hormoontherapieën en onze chemotherapie. Dit onderzoek is uniek, omdat er voor het eerst een directe vergelijking wordt gemaakt tussen de verschillende nieuwe geneesmiddelen.

In het VU Medisch Centrum Amsterdam onderzoeken we of we met een PET CT scan al in een heel vroeg stadium, namelijk direct nadat de prostaatkankerpatiënt één keer cabazitaxel toegediend heeft gekregen, voorspellende waarden kunnen vinden of het geneesmiddel wel of niet zal aanslaan. Als dit lukt, kan de arts straks veel sneller ingrijpen en bijsturen in het behandelplan van de patiënt. Dat wil zeggen: de arts kan besluiten de therapie voort te zetten, omdat de therapie blijkbaar aanslaat en de patiënt dus optimaal kan profiteren van de behandeling, of de arts besluit de behandeling te onderbreken om over te gaan op een andere therapie die beter aansluit bij deze specifieke patiënt.

Pay for performance: alleen betalen als het werkt

Wij zien het als onze plicht zoveel mogelijk te ondersteunen in het doelmatig inzetten van onze middelen. Bovengenoemde onderzoeken zijn hier voorbeelden van. Maar ook op financieel gebied willen we het Nederlandse zorgsysteem niet onnodig belasten. Wij geloven in het efficiënt inzetten van onze geneesmiddelen en we willen ervoor zorgen dat de patiënt die ze nodig heeft ook toegang heeft tot die middelen. Daarom hebben we voor een aantal van onze oncologische en hematologische middelen ‘Pay for Performance’ in het leven geroepen. Dat betekent dat we met de arts na toediening van het middel evalueren of de behandeling succesvol is geweest of niet. Als het middel zijn werk niet heeft gedaan, hoeft het ziekenhuis niet voor het middel te betalen.

Betere informatie voor de patiënt op het juiste moment

Naast het ontwikkelen van geneesmiddelen, gaan we ook op andere gebieden de samenwerking aan. Vanuit onze samenwerking met het innovatieve start-up bedrijf Soulve is MediMapp ontwikkeld. Dit systeem begeleidt patiënten tijdens hun zorgpad en krijgen zij gedurende hun behandeltraject telkens overzichtelijk informatie die op dat moment relevant is. Toevallig hebben we afgelopen maandag tv-opnamen gehad in het VieCuri ziekenhuis in Venlo voor het SBS6 programma Samen Sterk. Hierin leggen zorgverleners en een patiënt uit waarom zij MediMapp gebruiken en hoe het werkt. In maart zal ons item over MediMapp worden uitgezonden.

Op internationaal niveau, maar ook in Nederland werken we samen met ziekenhuizen, studiegroepen en patiëntenverenigingen, zoals de Maag Lever Darm Stichting (MLDS) en de Prostaatkanker Stichting om er zeker van te zijn dat de we dingen doen die relevant zijn voor de patiënt.

We nemen onze rol als partner in de oncologische zorg serieus en hebben daarom een brede benadering gezocht om zoveel mogelijk meerwaarde te leveren voor patiënten. En dat zegt natuurlijk iedereen… Maar met de voorbeelden die ik nu heb gegeven wil ik laten zien dat we dit niet alleen zeggen, maar ook echt doen.”

Last Updated: 29-10-2015
Contact

Genzyme Nederland*
Gooimeer 10
1411 DD Naarden
Tel: +31 35 699 1200

Verstuur e-mail

* Genzyme Nederland is onderdeel van Genzyme Europe B.V.

Genzyme Europe B.V.
Gooimeer 10
1411 DD Naarden
Tel: +31 35 699 1200
Fax: +31 35 694 3214

Verstuur e-mail

Mediacontact
Mignon van der Westerlaken
Director Corporate Affairs
Genzyme Benelux
Tel: +31 35 699 1200

Verstuur e-mail

Algemene informatie
Kamer van Koophandel Hilversum: 32050737
BTW-nummer: NL800256888B01

Over Genzyme

Genzyme is één van ’s werelds toonaangevende biotechnologiebedrijven.

Onderzoek

De focus van Genzyme’s onderzoek ligt op medische gebieden waar nieuwe therapieën een verschil kunnen maken.

infoBox