Multiple Sclerose

Nederland


MS treedt op wanneer ontstekingscellen van het immuunsysteem het centrale zenuwstelsel aanvallen, waardoor de beschermlaag rond de zenuwcellen ontstoken en beschadigd raken.

Over MS

MS is een chronische auto-immuun aandoening van het centraal zenuwstelsel. Bij MS raakt het myeline, een beschermende laag om de zenuwen dat dient als isolatiemateriaal en zorgt voor een snelle signaaloverdracht, beschadigd door een ontstekingsproces, waarvan de oorzaak nog niet precies bekend is. Hierdoor kunnen signalen niet meer optimaal verzonden worden. Klachten die hierdoor kunnen ontstaan zijn motorische en coördinatieproblemen, blaas- en darmproblemen, vermoeidheid en cognitieve problemen.

Ontsteking en degeneratie

Bij MS spelen twee ziekteprocessen een rol: ontsteking en degeneratie. De ontstekingen zijn gericht tegen het myeline en kunnen zorgen voor vrij plotseling optredende klachten en symptomen. Deze stoornissen herstellen meestal (grotendeels) vanzelf. Dit gebeurt binnen enkele dagen tot enkele weken. Wel kan de ontsteking restschade achterlaten, waardoor het functioneren vaak nooit meer wordt zoals voorheen.

Met de term degeneratie wordt bedoeld dat de hoeveelheid zenuwweefsel geleidelijk afneemt, waardoor het centraal zenuwstelsel minder goed kan functioneren. Degeneratie van zenuwweefsel treedt bijvoorbeeld ook op bij de ziekte van Parkinson en de ziekte van Alzheimer. In tegenstelling tot de ontstekingen, uit degeneratie zich bij MS als een zeer langzame achteruitgang.

Vormen van MS

MS is een zeer grillige ziekte. Mensen met MS hebben niet altijd precies dezelfde klachten. Globaal worden de volgende beloopsvormen beschreven:

  • Clinically Isolated Syndrome (CIS) – een eenmalige MS-aanval. Pas na een tweede aanval wordt de diagnose 'klinisch definitief MS' gesteld.
  • Relapsing-Remitting MS (RRMS) – periodes van aanvallen wisselen zich af met gedeeltelijk of geheel herstel (remissie). Kenmerkend is dat klachten komen en (soms volledig) weer kunnen gaan. 
  • Secundair Progressieve MS (SPMS) – er zijn minder aanvallen, maar er treedt geleidelijk wel schade op aan bepaalde lichaamsfuncties.  
  • Primair Progressieve MS (PPMS) – een vorm van MS waarbij vanaf het begin enkel verslechtering plaatsvindt. 

Behandeling MS

Hoewel de precieze oorzaak van MS nog altijd niet bekend is, zijn er sinds de jaren ’90 medicijnen op de markt die het ziekteproces kunnen remmen, ook wel immunomodulerende behandelingen genoemd. Deze medicijnen genezen de ziekte dus niet, maar vertragen het ziekteproces. Beschikbare immunomodulerende behandelingen zijn; interferon beta-1a en 1b (Avonex - intramusculair, Betaferon - subcutaan en Rebif - subcutaan), glatirameer acetaat (Copaxone - subcutaan), teriflunomide (Aubagio - oraal), dimethylfumaraat (Tecfidera - oraal), alemtuzumab (Lemtrada - IV), natalizumab (Tysabri - IV) en fingolimod (Gilenya - oraal). De twee laatst genoemde behandelingen betreffen tweede lijns medicatie.

MS behandelingen ontwikkeld door Sanofi Genzyme

Aubagio® (teriflunomide), een eenmaal daagse orale behandeling, vermindert een bepaald type witte bloedcellen dat verantwoordelijk is voor het ontstekingsproces van MS en remt daarmee de aanvallen van het immuunsysteem op het centraal zenuwstelsel wat leidt tot minder schade bij MS. Meer informatie over bijwerkingen, het gebruik van Aubagio en de vereiste monitoring kunt u terugvinden in de bijsluiter van Aubagio of u kunt uw arts hierover raadplegen. 

Lemtrada® (alemtuzumab) is een geneesmiddel voor de behandeling van volwassenen met actieve Relapsing Remitting MS (RMMS). Lemtrada wordt middels een infusie gedurende 2 kuren toegediend; de eerste kuur betreft één infusie per dag gedurende 5 achtereenvolgende dagen. De tweede kuur, 12 maanden na de eerste kuur, betreft één infusie per dag gedurende 3 achtereenvolgende dagen. Lemtrada bindt zich aan een specifiek eiwit, dat zich met name op circulerende witte bloedcellen bevindt, waardoor deze bloedcellen worden vernietigd. In klinische studies hadden patiënten die behandeld werden met Lemtrada minder aanvallen, minder kans op verslechtering van hun invaliditeit en minder (nieuwe) afwijkingen op de MRI. Meer informatie over bijwerkingen, de toepassing van Lemtrada en de vereiste monitoring kunt u terugvinden in de bijlsluiter van Lemtrada of u kunt uw arts hierover raadplegen.

MS One to One

MS One to One is een ondersteuningsprogramma voor mensen met relapsing-remitting MS die behandeld worden met een geneesmiddel van Genzyme.

Meer

Last Updated: 18-8-2016
Contact

Genzyme Nederland*
Gooimeer 10
1411 DD Naarden
Tel: +31 35 699 1200

Verstuur e-mail

* Genzyme Nederland is onderdeel van Genzyme Europe B.V.

Genzyme Europe B.V.
Gooimeer 10
1411 DD Naarden
Tel: +31 35 699 1200
Fax: +31 35 694 3214

Verstuur e-mail

Mediacontact
Mignon van der Westerlaken
Director Corporate Affairs
Genzyme Benelux
Tel: +31 35 699 1200

Verstuur e-mail

Algemene informatie
Kamer van Koophandel Hilversum: 32050737
BTW-nummer: NL800256888B01

Behandelingsgebieden

Genzyme richt zich op Zeldzame Ziekten en Multiple Sclerose.

infoBox