Transparantie

Nederland


Met ingang van 1 januari 2012 gelden gedragsregels over de openbaarmaking van financiële relaties tussen beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en farmaceutische ondernemingen.

Transparantie

Genzyme werkt samen met medische beroepsbeoefenaren en wetenschappers aan het continueren van verbeterde medische zorg. Dergelijke samenwerkingsverbanden kunnen gepaard gaan met financiële transacties die ten goede komen aan de kwaliteit van de gezondheidszorg.

Om transparantie van financiële relaties tussen medische beroepsbeoefenaren en de farmaceutische industrie te verschaffen heeft de Stichting CGR in nauw overleg met betrokken partijen gedragsregels opgesteld. Uitgangspunt is dat een cliënt inzicht moet kunnen hebben in de financiële relaties die tussen een arts of instelling en de farmaceutische industrie bestaan.

Centraal register

De gedragsregels openbaarmaking financiële relaties zijn voorzien in een centraal register waarin deze financiële relaties worden geregistreerd. Het register is voor iedereen vrij toegankelijk en wordt jaarlijks bijgewerkt. Voor meer informatie: www.transparantieregister.nl/nl-NL/Home.

Vragen

  • Voor informatie over de gedragsregels verwijzen wij u naar de CGR website: www.cgr.nl/Home
  • Voor vragen met betrekking tot de door Genzyme Europe B.V. gepubliceerde financiële relaties kunt u via email contact met ons opnemen.
    Vestuur e-mail
Last Updated: 22-11-2017
Contact

Genzyme Nederland*
Gooimeer 10
1411 DD Naarden
Tel: +31 35 699 1200

Verstuur e-mail

* Genzyme Nederland is onderdeel van Genzyme Europe B.V.

Genzyme Europe B.V.
Gooimeer 10
1411 DD Naarden
Tel: +31 35 699 1200
Fax: +31 35 694 3214

Verstuur e-mail

Mediacontact
Mignon van der Westerlaken
Director Corporate Affairs
Genzyme Benelux
Tel: +31 35 699 1200

Verstuur e-mail

Algemene informatie
Kamer van Koophandel Hilversum: 32050737
BTW-nummer: NL800256888B01

Behandelingsgebieden

Genzyme richt zich op Zeldzame Ziekten en Multiple Sclerose.

Patiëntenorganisaties

Lees meer over de samenwerking en ondersteuning van Genzyme met een groot aantal patiëntenorganisaties.

infoBox