Privacybeleid

Laatste wijziging: 19 oktober 2015

1. Inleiding

Dit Privacybeleid is ontwikkeld om u te informeren over de manier waarop Genzyme Europe B.V. (“Genzyme”, “wij” of “ons”), onderdeel van de Sanofi groep, omgaat met persoonlijke gegevens die via deze website (de “Site”) worden verzameld.

Met “persoonlijke gegevens” bedoelen wij gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon, zoals nader omschreven in de Wet van 6 juli 2000, houdende regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (‘Wet Bescherming Persoonsgegevens’).

Lees dit gehele Privacybeleid alvorens de Site te gebruiken of persoonlijke gegevens te versturen. Uw gebruik van de Site is onderhevig aan dit Privacybeleid en de voorwaarden van de Site.

Wij kunnen dit Privacybeleid te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen of aanpassen. Controleer dit Privacybeleid daarom regelmatig op aanpassingen. De datum waarop dit Privacybeleid voor het laatst is gewijzigd, staat bovenaan vermeld.

2. Contact opnemen met Genzyme

U kunt contact met ons opnemen door onderaan de Site te klikken op de link “Neem contact op”. Er verschijnt dan een contactformulier dat u moet invullen en versturen. Dit contactformulier wordt verstuurd naar Verizon Business, het bedrijf dat de “hosting” van onze Site verzorgt. Verizon Business stuurt uw contactformulier vervolgens aan ons door zodat wij contact met u kunnen opnemen. Verizon Business en Genzyme zullen de persoonsgegevens die u in het contactformulier heeft ingevuld (zoals uw voornaam, achternaam, telefoonnummer en e-mailadres) uitsluitend gebruiken om met u contact op te nemen in verband met het door u aangegeven onderwerp. Uw persoonlijke gegevens zullen niet langer bewaard worden dan nodig. Wij wijzen u erop dat Verizon Business in de Verenigde Staten is gevestigd en dat het niveau van bescherming van persoonsgegevens in de Verenigde Staten niet voldoet aan het beschermingsniveau zoals dat in de Europese Unie geldt.

3. Cookies

De Site gebruikt 'cookies' om de functionaliteit van de Site te optimaliseren en uw gebruikerservaring te verbeteren. Lees ons Cookiebeleid.

4. Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens op te vragen, te corrigeren en te verwijderen. Om van dit recht gebruik te maken, of wanneer u vragen, opmerkingen of bezorgdheden over dit Privacybeleid heeft, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Gebruik daarvoor de link “Neem contact op” (zie ook punt 2 hierboven).

infoBox